เรื่อง การทารุนกรรมสัตว์ วัดบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (เดือนพฤษภาคม 2564)