ครั้งที่ 3

S 17 9 64

 

ครั้งที่ 2 

17 9 64rabies

 

poultry17 9 64

 

17 9 64law

 

section17 9 64

 

ครั้งที่ 1

Lumpy Skin20 5 64