ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สวัสดีปีใหม่ 2560

  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดดาวดึงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 12 มกราคม 2560
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดคริสต์ใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่รงค์
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 9 กุมภพันธ์ 2560
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดบางบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
  >> ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 คลิ๊กรายละเอียด
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดตะโหนดราย หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  >> พิธีเปิดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ศาลา 4 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 น.
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
  >> การพัฒนาบุคลากรเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
  >> แผนการดำเนินโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560
คลิ๊กรายละเอียด
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมใญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 14 กันยายน 2560
  >> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดบางกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลโรงหีบ
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
  >>
  >>
  >>
  >>
  >>
  >>
  >>
  >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...