หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา

การจัดซื้อจัดจ้าง

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
- ประกาศจังหวัดการสอบราคาจัดซื้อวัสดุ
-
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง)
-
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
-
เอกสารสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

>> รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2554
- การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 


 


 


พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th