หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา

Infographic ปี 2562

 

>> รายงานประจำเดือน เมษายน
- การทำวัคซีนสัตว์ปีก
- กระบวนการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ


>> รายงานประจำเดือน พฤษภาคม
- การสังเกตสัตว์เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย FMD
- การตรวจสุขภาพโคเพศเมีย


>> รายงานประจำเดือน มิถุนายน

- ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
- น้ำนมโคประกอบด้วย


>> รายงานประจำเดือน กรกฎาคม
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
- กระบวนการสร้างน้ำนมของแม่โค


>> รายงานประจำเดือน สิงหาคม

- การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)
- ทำไมต้องทำหมัน


>> รายงานประจำเดือน กันยายน
- เอ๊ะน้ำนมมาจากไหนนะ
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์


>> รายงานประจำเดือน ตุลาคม


>> รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน

>> รายงานประจำเดือน ธันวาคม

 


 


 


พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th