หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา

ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร

ปี 2563

- รอบที่ 1/2563
- รอบที่ 2/2563

ปี 2562

- รอบที่ 1/2562
-
รอบที่ 2/2562

ปี 2561

- รอบที่ 1/2561
-
รอบที่ 2/2561

ปี 2560

- รอบที่ 1/2560
-
รอบที่ 2/2560

ปี 2559

- รอบที่ 1/2559
- รอบที่ 2/2559

ปี 2558

- รอบที่ 1/2558
- รอบที่ 2/2558


 


 


พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th