หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา์

แผนผังเว็ปไซต์
หน้าหลัก
ความรู้ด้านปศุสัตว์
- ความรู้เกี่ยวกับการผสมเทียม
- ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์
- ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์
ด้านสุขภาพสัตว์
- ความรู้เกี่ยวกับยาสัตว์และวัตถุอันตราย
- ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน
- ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์และการชันสุตรโรคสัตว์
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
- ความรู้มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ข้อมูลสถิติ
ิ- ปี 2554
- ปี 2553
- ปี 2552
- ปี 2551
- ปี 2550
- ปี 2549
- ปี 2548
ข้อมูลองค์กร
บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่องค์กร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากร
วิสัยทัศน์
- ปี 2555
- ปี 2554
- ปี 2553
- ปี 2552
แผนที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 


 


พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเิอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th