หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา

วิศัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานนำด้านสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายชาติชาย ยิ้มเครือ
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม


เมนูหลัก
ข้อมูลองค์กร
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน/โครงการ
เอกสารเผยแพร่
ผลงานวิชาการหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คลิปวีดีโอ
รวมลิงค์เว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์สำนักงานเดิม
รายงานการประชุมประจำเดือน

 

 

 


ประกาศ/กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
คำรับรองปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
จุดอพยพสัตว์
สถิติข้อมูลด้านปศุสัตว์
แผนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ
การประชาสัมพันธ์
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ


 

 


QR Code

 จำนวนผู้เข้าชม
Www.free-counter-plus.com
 
เริ่มนับ 1 มกราคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


>>
แผนการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิ๊กรายละเอียด


>> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดบางกุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

 

>> รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Thailand World Rabies Day
Awards 2013 จาก กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมปศุสัตว์
ที่ผลักดันให้ทุก อปท.ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าระดับ A ขึ้นไป

 

รายละเอียดที่นำเสนอแล้ว...

 


ภาพข่าวกิจกรรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดเขายี่สาร ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 12 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
โครงการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัว์จังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ณ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 29 มิถุนายนม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การจัดการประกวดไก่พื้นเมืองแม่กลอง ประจำปี 2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.10 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 20 มิถุนายน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 14 มิถุนายน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
จิตอาสาเฉพาะกิจ
ณ พื้นที่ ต.แพรกหนามแดง ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การตรวจสอบและกลั่นกรองการขออนุญาตใช้สถานที่เล่น
การพนันไก่ และกัดปลา
ณ บริเวณ ม.1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การประชุมแผนพัฒนาแปลงใหญ่โคเนื้อ
ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรประจำตำบลแพรกหนามแดง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 4 มิถุนายนน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดราษฎร์รัตนาราม ม.5 ต.บางนางลี่
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 19 เมษายน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
   
 

รายละเอียดที่นำเสนอแล้ว...

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ระบบตรวจสอบย้อนกลับเว็บเมล์กรมปศุสัตว์ระบบงานกรมปศุสัตว์ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระบบงานภายในกรมปศุสัตว์เว็ปไซต์การจัดการความรุ้กรมปศุสัตว์
ระบบกระดานสนทนากรมปศุสัตว์ระบบไอทีกรมปศุสัตว์
specครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ศูนย์รวมข่าวปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลการปรุบปรุงพันธ์สุกรแห่งชาติ
กรมหม่อนไหม
ศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนไทยเข้มแข็งกรมปศุสัตว์


ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กรมส่งเสริมการส่งออก

เครือข่ายข้อมูลทางการเกษตร
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรแบละสหกรณ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนห้องสมุดงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย วช.ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th