หน้าหลัก

ความรู้ด้านปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติ

แผนผังเว็ปไซต์

รับสมัครงาน

ติดต่อเรา

วิศัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานนำด้านสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายชาติชาย ยิ้มเครือ
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม


เมนูหลัก
ข้อมูลองค์กร
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน/โครงการ
เอกสารเผยแพร่
ผลงานวิชาการหน่วยงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คลิปวีดีโอ
รวมลิงค์เว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์สำนักงานเดิม
รายงานการประชุมประจำเดือน

 

 

 


ประกาศ/กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
คำรับรองปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
จุดอพยพสัตว์
สถิติข้อมูลด้านปศุสัตว์
แผนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ
การประชาสัมพันธ์
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ


 

 


QR Code

 จำนวนผู้เข้าชม
Www.free-counter-plus.com
 
เริ่มนับ 1 มกราคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช้งานก่อสร้าง
คลิ๊กรายละเอียด


>>
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง/ราคากลาง) จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
คลิ๊กรายละเอียด


>>
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิ๊กรายละเอียด

>> แผนการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิ๊กรายละเอียด


>> ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณวัดศรัทธาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลบางจะเกร็ง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

>> รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Thailand World Rabies Day
Awards 2013 จาก กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมปศุสัตว์
ที่ผลักดันให้ทุก อปท.ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าระดับ A ขึ้นไป

 

 

รายละเอียดที่นำเสนอแล้ว...

 


ภาพข่าวกิจกรรมปศุสัตว์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนนวัตกรรม ม.10 ต.วัดประดู่
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 16 พฤศจิกายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่่ 14 พฤศจิกายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
กิจกรรมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2560
ณ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 15 กันยายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ๋
ม.2 ตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 14 กันยายน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
พิธีมอบอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทาน
ณ บริเวณวัดพวงมาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่่ 12 สิงหาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
(Food safety) และปลอดมลภาวะ (Zero waste Livestock)
ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
การประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ณ ห้องรับรองรอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 20 ธันวาคม 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ร่วมกับ คลินิกเกษตรเคลื่อน ณ วัดดาวโด่งดุสิตาราม
ม.4 ตำบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่่ 14 ธันวาคมน 2560
>> คลิกรายละเอียด <<
น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ รักษาราชการแทนปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มม้าอัมพวา
ณ ฟาร์มม้าอัมพวา ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
>> คลิกรายละเอียด <<
   
 

รายละเอียดที่นำเสนอแล้ว...

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ระบบตรวจสอบย้อนกลับเว็บเมล์กรมปศุสัตว์ระบบงานกรมปศุสัตว์ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระบบงานภายในกรมปศุสัตว์เว็ปไซต์การจัดการความรุ้กรมปศุสัตว์
ระบบกระดานสนทนากรมปศุสัตว์ระบบไอทีกรมปศุสัตว์
specครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ศูนย์รวมข่าวปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลการปรุบปรุงพันธ์สุกรแห่งชาติ
กรมหม่อนไหม
ศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนไทยเข้มแข็งกรมปศุสัตว์


ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กรมส่งเสริมการส่งออก

เครือข่ายข้อมูลทางการเกษตร
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรแบละสหกรณ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนห้องสมุดงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย วช.ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1699 โทรสาร 0-3471-4360 E-mail : pvlo_ssk@dld.go.th